DE - 1

Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng

vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 20GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 2

Bắt đầu từ
150,000 đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 40GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 3

Bắt đầu từ
170,000 đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 40GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 4

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng

vCPU 3 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 80GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 5

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng

vCPU 2 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 80GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 6

Bắt đầu từ
370,000 đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 8GB

SSD Enterprise 160GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 7

Bắt đầu từ
540,000 đ
1 tháng

vCPU 4 core

RAM 16GB

SSD Enterprise 160GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

DE - 8

Bắt đầu từ
800,000 đ
1 tháng

vCPU 8 core

RAM 16GB

SSD Enterprise 240GB

20TB băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

IPv6 1 IP

Kích hoạt ngay

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon - AMD EPYC
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại DE
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Network Port 1GB