DE - 1

Bắt đầu từ
120,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 2GB
SSD Enterprise 20GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 2

Bắt đầu từ
150,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core
RAM 2GB
SSD Enterprise 40GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 3

Bắt đầu từ
170,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core
RAM 4GB
SSD Enterprise 40GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 4

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng
vCPU 3 core
RAM 4GB
SSD Enterprise 80GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 5

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core
RAM 8GB
SSD Enterprise 80GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 6

Bắt đầu từ
370,000 đ
1 tháng
vCPU 4 core
RAM 8GB
SSD Enterprise 160GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 7

Bắt đầu từ
540,000 đ
1 tháng
vCPU 4 core
RAM 16GB
SSD Enterprise 160GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

DE - 8

Bắt đầu từ
800,000 đ
1 tháng
vCPU 8 core
RAM 16GB
SSD Enterprise 240GB
20TB băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP
IPv6 1 IP
Kích hoạt ngay

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon - AMD EPYC
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Máy chủ đặt tại DE
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Network Port 1GB