cPanel Admin

480,000 đ
1 tháng
  • Số tài khoản 5

cPanel Pro

670,000 đ
1 tháng
  • Số tài khoản 30

cPanel Plus

960,000 đ
1 tháng
  • Số tài khoản 50

cPanel Premier

1,230,000 đ
1 tháng
  • Số tài khoản 100