DE-DELL R630 - 1

21,000,000 đ
6 tháng
CPU Intel Xeon E5 - 2680v4 x 2
RAM 128GB
SSD Enterprise 512GB

DE-DELL R630 - 2

30,000,000 đ
6 tháng
CPU Intel Xeon E5 - 2686v4 x 2
RAM 256GB
SSD Enterprise 1000GB

DE-DELL R640 - 3

48,000,000 đ
6 tháng
CPU Intel Xeon Gold - 6138 x 2
RAM 256GB
SSD Enterprise 960GB x 2

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Network port 1Gbp/s
  • Không giới hạn băng thông
  • 1 IPv4
  • Cho thuê máy chủ chu kỳ 6 tháng trở lên
  • Setup trong vòng 48H
  • Liên hệ Support để Custom cấu hình