BH-25GB

200,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 25GB
CPU 4 cores
RAM 4 GB
Không giới hạn Băng Thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

BH-50GB

375,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 50GB
CPU 4 cores
RAM 6 GB
Không giới hạn Băng Thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

BH-100GB

650,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 100GB
CPU 6 cores
RAM 8 GB
Không giới hạn Băng Thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Datacenter đặt tại Singapore
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Cloudlinux OS
 • Quét mã độc Imunify360
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Firewall Anti DDOS
 • Softaculous cài đặt hàng trăm ứng dụng với 1 click