BH-25GB

200,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 25GB

CPU 4 cores

RAM 4 GB

Không giới hạn Băng Thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

BH-50GB

375,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 50GB

CPU 4 cores

RAM 6 GB

Không giới hạn Băng Thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

BH-100GB

650,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 100GB

CPU 6 cores

RAM 8 GB

Không giới hạn Băng Thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Datacenter đặt tại Singapore
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Cloudlinux OS
 • Quét mã độc Imunify360
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Firewall Anti DDOS
 • Softaculous cài đặt hàng trăm ứng dụng với 1 click