NVMe Hosting - 1GB​

25,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 1GB

CPU 1 cores

RAM 1GB

Không giới hạn Băng thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 4GB

60,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 4GB

CPU 2 cores

RAM 2GB

Không giới hạn Băng thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 6GB

80,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 6GB

CPU 2 cores

RAM 2GB

Không giới hạn Băng thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 8GB

100,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 8GB

CPU 2 cores

RAM 2.5GB

Không giới hạn Băng thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 10GB

120,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 10GB

CPU 2.5 cores

RAM 2.5GB

Không giới hạn Băng Thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 15GB

160,000 đ
1 tháng

NVMe SSD 15GB

CPU 3 cores

RAM 3GB

Không giới hạn Băng Thông

Không giới hạn Website

Miễn phí Chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động Sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Datacenter đặt tại Singapore
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Cloudlinux OS
 • Quét mã độc Imunify360
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Firewall Anti DDOS
 • Softaculous cài đặt hàng trăm ứng dụng với 1 click