NVMe Hosting - 1GB​

25,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 1GB
CPU 1 cores
RAM 1GB
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 4GB

60,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 4GB
CPU 2 cores
RAM 2GB
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 6GB

80,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 6GB
CPU 2 cores
RAM 2GB
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 8GB

100,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 8GB
CPU 2 cores
RAM 2.5GB
Không giới hạn Băng thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 10GB

120,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 10GB
CPU 2.5 cores
RAM 2.5GB
Không giới hạn Băng Thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 15GB

160,000 đ
1 tháng
NVMe SSD 15GB
CPU 3 cores
RAM 3GB
Không giới hạn Băng Thông
Không giới hạn Website
Miễn phí Chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý Cpanel
Tự động Sao lưu dữ liệu
Quét mã độc Imunify360
Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Datacenter đặt tại Singapore
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Cloudlinux OS
 • Quét mã độc Imunify360
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Firewall Anti DDOS
 • Softaculous cài đặt hàng trăm ứng dụng với 1 click