VPS EPYC - 1

Bắt đầu từ
150,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 1GB
SSD Enterprise 20GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 2

Bắt đầu từ
170,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core
RAM 2GB
SSD Enterprise 25GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 3

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core
RAM 2GB
SSD Enterprise 25GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 4

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core
RAM 4GB
SSD Enterprise 30GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 5

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 3 cores
RAM 3GB
SSD Enterprise 40GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 6

Bắt đầu từ
370,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores
RAM 4GB
SSD Enterprise 50GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 7

Bắt đầu từ
600,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores
RAM 8GB
SSD Enterprise 60GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 8

Bắt đầu từ
1,050,000 đ
1 tháng
vCPU 6 cores
RAM 16GB
SSD Enterprise 80GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 9

Bắt đầu từ
1,300,000 đ
1 tháng
vCPU 8 cores
RAM 16GB
SSD Enterprise 120GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 10

Bắt đầu từ
1,800,000 đ
1 tháng
vCPU 8 cores
RAM 32GB
SSD Enterprise 120GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

VPS EPYC - 11

Bắt đầu từ
2,000,000 đ
1 tháng
vCPU 12 cores
RAM 24GB
SSD Enterprise 150GB
Không giới hạn băng Thông
Network port 1Gbp/s
IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Máy Chủ Đặt Tại Việt Nam
  • CPU AMD EPYC™ 7H12 - 2.6GHz
  • RAM DDR4
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Firewall hạn chế DDOS