WP-PRO

2,100,000 đ
6 tháng

 • 20GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Unlimit Addon Domain
  ?
 • 200% CPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • LiteSpeed Webserver
 • Imunify360
 • Redis Cache

WP-BUSSINESS

2,700,000 đ
6 tháng

 • 40GB SSD
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • Unlimit Addon Domain
  ?
 • 300% CPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • LiteSpeed Webserver
 • Imunify360
 • Redis Cache