Cloud Hosting Business

SSD Hosting tài nguyên mạnh dành cho website doanh nghiệp và thương mại điện tử. Trải nghiệm và hoàn tiền nếu bạn không hài lòng

IHOST-SSD 10GB

275,000 đ/tháng

15 Website
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 10GB
Miễn phí chứng chỉ SSL

IHOST-SSD 20GB

375,000 đ/tháng

30 Website
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 20GB
Miễn phí chứng chỉ SSL

IHOST-SSD 40GB

715,000 đ/tháng

50 Website
Băng thông Không giới hạn
Dung lượng SSD 40GB
Miễn phí chứng chỉ SSL