Cloud VPS

Dịch vụ SSD Cloud Server chất lượng cao, hạ tầng mạnh mẽ

NVME SSD 1

280,000 đ/tháng

 • 1 vCPU
  ?
 • 2GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 40GB SSD NVMe

NVME SSD 2

510,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
  ?
 • 4GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 80GB SSD NVMe

NVME SSD 3

840,000 đ/tháng

 • 4 vCPU
  ?
 • 8GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160GB SSD NVMe

NVME SSD 4

1,500,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
  ?
 • 16GB RAM
  ?
 • Không giới hạn băng thông
  ?
 • 160GB SSD NVMe