VPS GOLD - 1

Bắt đầu từ
150,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core

RAM 1GB

SSD Enterprise 20GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 2

Bắt đầu từ
170,000 đ
1 tháng
vCPU 1 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 3

Bắt đầu từ
200,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core

RAM 2GB

SSD Enterprise 25GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 4

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 2 core

RAM 4GB

SSD Enterprise 30GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 5

Bắt đầu từ
300,000 đ
1 tháng
vCPU 3 cores

RAM 3GB

SSD Enterprise 40GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 6

Bắt đầu từ
370,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores

RAM 4GB

SSD Enterprise 50GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 7

Bắt đầu từ
600,000 đ
1 tháng
vCPU 4 cores

RAM 8GB

SSD Enterprise 60GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

VPS GOLD - 8

Bắt đầu từ
1,050,000 đ
1 tháng
vCPU 6 cores

RAM 16GB

SSD Enterprise 80GB

Không giới hạn băng Thông

Network port 1Gbp/s

IPv4 1 IP

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Máy chủ đặt tại FPT Datacenter Việt Nam
  • CPU Intel Xeon Gold 6148
  • Ảo hóa toàn phần KVM
  • Truy cập từ xa qua qua VNC
  • Hỗ trợ cài đặt và chuyển dữ liệu
  • Hỗ trợ Antiddos Sever Game
  • Inbox Zalo hoặc Telegram để custom cấu hình hoặc hỗ trợ setup Antiddos